Edebi Aforizmalar

Eleştiri ve Söyleşiler |

Mehmet Eroğlu’nun Türk Edebiyatında Benzersiz Nitelikteki Edebi Cümleleri…

Mehmet Eroğlu’nun‘edebi cümleleri’yle oluşturulan bu kitap, yazarın 1979’da “Issızlığın Ortası” romanıyla başlayan ve son romanı “Mehmet – Fay Kırığı 1”le süregiden roman serüveninde, sadık okurlarının altını çizmekten ve ezberlemekten büyük keyif aldığı bir aforizmalar seçkisidir…

Kitaptan

12.edebiaforizmalarÇektiği acıdan daha büyük, daha geniş, daha derin bir acı olmadığını, acının sonuna vardığını düşünenler eğer budala değillerse, Tanrı’nın hayal gücünün benzersizliğinden habersiz olanlardır.

Zamanın Manzarası

İnsanların en temel, en onulmaz hastalığı, yaşamlarının anlamını çözememektir.

Fay Kırığı – I: Mehmet

Yazmak, kimsenin görmediği, görse de farkına varmadığı insan manzaralarının ressamı olmaktır.

Zamanın Manzarası

Yazarlar: Şeytansı bir Tanrı’nın merhametsiz peygamberleridir.

Belleğin Kış Uykusu

Gerçek güzellik, günahın ipliğiyle dokunur.

Fay Kırığı – I: Mehmet

Masumiyet ancak seyredildiğinde katlanılabilecek bir erdemdir, sahip olunduğunda değil.

Yüz: 1981

Zenginlik bu gezegenin üstündeki en tehlikeli hastalıktır, mutlaka yok edilmelidir.

Kusma Kulübü

Ne zaman mutlu bir hayat dilesek, iyimser bir hayal kurmuş oluruz.

Belleğin Kış Uykusu

Ahlâk dediğimiz, türümüzün üremesini tehlikeye sokan yasaklar manzumesidir.

Kusma Kulübü

Benim kadar acı çekmedikçe Tanrı’ya inanmamı beklemeyin benden.

Zamanın Manzarası